Reklama
Regulamin
Postanowienia wstępne
Przedstawiony poniżej regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.koniugacja.pl, który jest własnością Administratora Portalu zwanego dalej właścicielem portalu.

Definicje terminów użytych w regulaminie
www.koniugacja.pl - nazwa portalu internetowego dostępna w ogólnej sieci internetowej pod adresem: https://www.koniugacja.pl
Portal - serwis www.koniugacja.pl
Administrator Portalu - właściciel portalu internetowego www.koniugacja.pl.
Użytkownik Portalu - osoba fizyczna korzystająca z portalu www.koniugacja.pl.
Regulamin - treść zamieszczona poniżej, nazwana regulaminem
Źródła - lista publikacji, autorów, wydawnictw, portali internetowych z zasobami językowymi języka polskiego.

Opis portalu koniugacja.pl
Portal www.koniugacja.pl jest internetowym serwisem WWW dostępnym pod adresem https://www.koniugacja.pl, prowadzonym przez Administratora Portalu. Portal prowadzony w języku polskim dostarcza treści związane z odmianą czasownikówi. Treści komponowane są przez Administratora Portalu na podstawie ogólnie dostępnych źródeł językowych. Lista źródeł językowych udostępniona jest na stronie serwisu, w zakładce źródła. Działalność portalu jest hobbystyczna i ma na celu poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego korzystania z internetowych zasobów języka polskiego, zwanych dalej słownikami, przy użyciu sieci internetowej.

Warunki korzystania z portalu
Portal przeznaczony jest dla wszystkich Użytkowników Internetu. Dostęp i korzystanie z portalu są bezpłatne. Ze względu na konieczność zachowania poprawnego wyświetlania portalu w przeglądarkach internetowych zabranione jest:

a) korzystanie z portalu przy użyciu skryptów, które w sposób automatyczny generują nadmierny i zbędny poziom ruchu na serwerze źródłowym.
b) korzystanie z portalu za pomocą przeglądarek internetowych, w których wyłączona jest obsługa Java Script
c) korzystanie z portalu za pomocą przeglądarek lub innych programów, wtyczek, skryptów, które blokują wyświetlane treści serwisu.

Treści zamieszczane w portalu przez Administratora Portalu są codziennie modyfikowane w celu poszerzenia zasobów bazy danych, a także poprawienia jej jakości. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do: zmiany treści, poprawek, usunięcia treści, niezbędnych modyfikacji technicznych, a także całkowitego zawieszenia wyświetlania portalu bez uprzedniego informowania Użytkowników Portalu.

Administrator Portalu dokłada wszelkich starań aby zamieszczane treści były poprawne i zgodne z obowiązującymi zasadami, jednak mogą zdarzyć się nieprawidłowości w zapisie treści, za które Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności karnej. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do ostatecznej weryfikacji prawidłowości treści w oparciu o źródła językowe. W tym celu Adminstrator Portalu udostępnia listę źródeł językowych, którą można znaleźć w zakładce źródła . Link źródła znajduje się na stronie głównej, w łatwo dostępnym i wiodcznym miejscu.

Prawa autorskie
Pprojekt graficzny portalu, układ strony, logo i wszystkie elementy graficzne są własnością portalu i objęte są autorskimi prawami majątkowymi na czas nieokreślony.

Treści zamieszczone w serwisie komponowane są na podstawie ogólnie dostępnych źródeł językowych. Lista źródeł, autorzy i wydawnictwa, tytuły publikacji, nazwy portali internetowych przedstawione są w serwisie w zakładce źródła. W przypadku niewłaściwego określenia autora, wydawnictwa czy publikacji, Administrator Portalu zobowiązuje się do wprowadzenia korekty na wniosek wyżej wymienionych. Administrator Portalu zobowiązuje się uzupełnić listę źródeł językowych na wniosek nowych autorów wydawnictw, portali internetowych.

Treści językowe zamieszczone w portalu mogą być kopiowane, publikowane i wykorzystywane na zasadzie open source.

Polityka prywatności
Administrator Portalu dba o prywatność Uzytkowników Portalu www.koniugacja.pl w związku z tym nie przekazuje informacji o użytkownikach osobom trzecim. Usługodawcy zewnętrzni: Google Analitycs dokonują analizy ruchu w portalu www.koniugacja.pl w celach statystycznych i technicznych, które mają służyć polepszeniu funkcjonowania portalu. Portal może umieszczać w przeglądarce Użytkownika Portalu pliki cookies (ciasteczka), które umożliwiają identyfikację użytkownika. Pliki cookies pomagają przeglądarce zapamiętywać przydatne ustawienia, takie jak np.: historia przeglądania serwisu, w efekcie końcowym pomagają one Administratorowi Portalu właściwe dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb Użytkownika Portalu podczas następnych wizyt. Usługodawcy zewnętrzni dostarczający do serwsu reklamy, używają plików cookies w celu właściwego, zindywidualizowanego wyświetlania reklam, np.: tematycznego dopasowania reklam do zainteresowań Użytkownika Portalu na podstawie wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Jeśli Użytkownik Portalu nie wyraża zgody na używanie plików cookies przez portal, może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce lub opuścić portal www.koniugacja.pl.

Reklamy
Reklamy są własnością reklamodawców. Partner zewnętrzny portalu jest ich dystrybutorem poprzez system AdSense i AdWords. Administrator Portalu jedynie udostępnia powierzchnię portalu www.koniugacja.pl w celu ich prezentacji i nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

Postanowienia końcowe
Administrator Portalu www.koniugacja.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiana może nastąpić w dowolnym czasie i może dotyczyć części lub całości zapisu. Termin obowiązywania nowego regulaminu zaczyna się w chwili jego publikacji na portalu pod adresem http://www.koniugacja.pl/menu/regulamin.html. Administrator nie musi powiadamiać Użytkowników Portalu o jego zmianie. 

Użytkownik Portalu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem portalu www.koniugacja.pl i rozumie wszystkie jego zapisy. W związku z tym Użytkownik Portalu oświadcza, że akceptuje wszystkie zapisy zawarte w regulaminie, w całości. W przypadku niezrozumienia postanowień regulaminu, lub braku akceptacji, Adminstrator Portalu zaleca nie korzystanie z portalu www.koniugacja.pl.
Reklama

INFO
deklinacja.pl
Odmieniaj wyrazy przez przypadki

Reklama
Nasze indeksy
Deklinacja
Odmiana wyrazów przez przypadki
Koniugacja
Odmiana czasowników
Sylaby
Dzielenie wyrazów na sylaby
Strona używa plików cookies (ciasteczek).
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu >>
Copyright © edupolska.pl 2019.
All rights reserved.