Reklama
Regulamin portalu koniugacja.pl
Postanowienia wstępne
Przedstawiony poniżej regulamin określa warunki korzystania z serwisu koniugacja.pl, który jest
własnością Administratora Portalu zwanego dalej właścicielem portalu.

Definicje terminów użytych w regulaminie
koniugacja.pl - nazwa portalu internetowego dostępna w ogólnej sieci internetowej pod adresem:
http://www.koniugacja.pl
Portal - serwis koniugacja.pl
Administrator Portalu - właściciel portalu internetowego koniugacja.pl
Użytkownik Portalu - osoba fizyczna korzystająca z portalu koniugacja.pl
Regulamin - treść zamieszczona poniżej, nazwana regulaminem
Źródła - lista publikacji, autorów, wydawnictw, portali internetowych z zasobami językowymi języka
polskiego.

Opis portalu koniugacja.pl
Portal koniugacja.pl jest internetowym serwisem WWW dostępnym pod adresem http://www.koniugacja.pl,
prowadzonym przez Administratora Portalu. Portal prowadzony w języku polskim dostarcza treści związane
z odmianą wyrazów przez przypadki. Treści komponowane są przez Administratora Portalu na podstawie
ogólnie dostępnych źródeł językowych. Lista źródeł językowych udostępniona jest na stronie serwisu, w
zakładce „źródła“. Działalność portalu jest hobbystyczna i ma na celu poszerzenie wiedzy na temat
prawidłowego korzystania z internetowych zasobów języka polskiego, zwanych dalej słownikami, przy
użyciu sieci internetowej.

Warunki korzystania z portalu
Portal koniugacja.pl przeznaczony jest dla wszystkich Użytkowników Internetu. Dostęp i korzystanie z
portalu są bezpłatne.

Ze względu na konieczność zachowania poprawnego wyświetlnia portalu w przeglądarkach internetowych
zabranione jest:

a) korzystanie z portalu deklinacja.pl przy użyciu skryptów, które w sposób automatyczny generują
nadmierny i zbędny poziom ruchu na serwerze źródłowym.
b) korzystanie z portalu deklinacja.pl za pomocą przeglądarek internetowych, w których wyłączona jest
obsługa Java Script
c) korzystanie z portalu deklinacja.pl za pomocą przeglądarek lub innych programów, wtyczek, skryptów,
które blokują wyświetlane treści serwisu.

Treści zamieszczane w portalu przez Administratora Portalu są codziennie modyfikowane w celu
poszerzenia zasobów bazy danych, a także poprawienia jej jakości. Administrator Portalu zastrzega sobie
prawo do: zmiany treści, poprawek, usunięcia treści, niezbędnych modyfikacji technicznych, a także
całkowitego zawieszenia wyświetlania portalu bez uprzedniego informowania Użytkowników Portalu.

Administrator Portalu dokłada wszelkich starań aby zamieszczane treści były poprawne i zgodne z
obowiązującymi zasadami, jednak mogą zdarzyć się nieprawidłowości w zapisie treści, za które
Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do
ostatecznej weryfikacji prawidłowości treści w oparciu o źródła językowe. W tym celu Adminstrator Portalu
udostępnia listę źródeł językowych, którą można znaleźć w zakładce „źródła“. Link „źródła“ znajduje się na
stronie głównej, w łatwo dostępnym i wiodcznym miejscu, w prawym górnym rogu.

Prawa autorskie
Pprojekt graficzny portalu koniugacja.pl, układ strony, logo i wszystkie elementy graficzne są własnością
portalu koniugacja.pl i objęte są autorskimi prawami majątkowymi na czas nieokreślony.

Treści zamieszczone w serwisie komponowane są na podstawie ogólnie dostępnych źródeł językowych.
Lista żródeł, autorzy i wydawnictwa, tytuły publikacji, nazwy portali internetowych przedstawione są w
serwisie w zakładce „źródła“. W przypadku niewłaściwego określenia autora, wydawnictwa czy publikacji,
Administrator Portalu zobowiązuje się do wprowadzenia korekty na wniosek wyżej wymienionych.
Administrator Portalu zobowiązuje się uzupełnić listę źródeł językowych na wniosek nowych autorów 
wydawnictw, portali internetowych.

Treści językowe zamieszczone w serwisie koniugacja.pl mogą być kopiowane, publikowane i
wykorzystywane na zasadzie „open source“.

Polityka prywatności
Administrator Portalu dba o prywatność Uzytkowników Portalu deklinacja.pl w związku z tym nie
przekazuje informacji o użytkownikach osobom trzecim. Usługodawcy zewnętrzni: Google Analitycs
dokonują analizy ruchu w portalu deklinacja.pl wyłącznie w celach statystycznych i technicznych, które
mają służyć polepszeniu funkcjonowania portalu. Administrator Portalu zachowuje adresy e-mail wyłącznie
w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikami Portalu, nie wysyła informacji marketingowych i
reklam. Portal może umieszczać w przeglądarce Użytkownika Portalu pliki cookies (ciasteczka), które
umożliwiają identyfikację użytkownika. Pliki cookies pomagają przeglądarce zapamiętywać przydatne
ustawienia, takie jak np.: historia przeglądania serwisu, w efekcie końcowym pomagają one
Administratorowi Portalu właściwe dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb Użytkownika Portalu
podczas następnych wizyt. Usługodawcy zewnętrzni dostarczający do serwsu reklamy, używają plików
cookies w celu właściwego, zindywidualizowanego wyświetlania reklam, np.: tematycznego dopasowania
reklam do zainteresowań Użytkownika Portalu na podstawie wcześniej odwiedzanych stron internetowych.
Jeśli Użytkownik Portalu nie wyraża zgody na używanie plików cookies przez portal, może wyłączyć
obsługę plików cookies w swojej przeglądarce lub opuścić portal koniugacja.pl.

Postanowienia końcowe
Administrator Portalu koniugacja.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiana może
nastąpić w dowolnym czasie i może dotyczyć części lub całości zapisu. Termin obowiązywania nowego
regulaminu zaczyna się w chwili jego publikacji na portalu pod adresem http://wwwkoniugacja.pl/regulamin.
Administrator nie musi powiadamiać Użytkowników Portalu o jego zmianie. 

Użytkownik Portalu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem portalu deklinacja.pl i rozumie wszystkie
jego zapisy. W związku z tym Użytkownik Portalu oświadcza, że akceptuje wszystkie zapisy zawarte w
regulaminie, w całości. W przypadku niezrozumienia postanowień regulaminu, lub braku akceptacji,
Adminstrator Portalu zaleca nie korzystanie z portalu koniugacja.pl.
 
Reklama
Regulamin    /    Polityka prywatności
 
 
Strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © koniugacja.pl. All rights reserved.