Reklama
Polityka prywatności
Postanowienia wstępne
Przedstawiony poniżej regulamin określa warunki korzystania z serwisu deklinacja.pl, który jest
własnością Administratora Portalu zwanego dalej właścicielem portalu.

Definicje terminów użytych w regulaminie
deklinacja.pl - nazwa portalu internetowego dostępna w ogólnej sieci internetowej pod adresem:
http://deklinacja.pl
Portal - serwis deklinacja.pl
Administrator Portalu - właściciel portalu internetowego deklinacja.pl
Użytkownik Portalu - osoba fizyczna korzystająca z portalu deklinacja.pl
Regulamin - treść zamieszczona poniżej, nazwana regulaminem
Źródła - lista publikacji, autorów, wydawnictw, portali internetowych z zasobami językowymi języka
polskiego.

Opis portalu deklinacja.pl
Portal deklinacja.pl jest internetowym serwisem WWW dostępnym pod adresem http://deklinacja.pl,
prowadzonym przez Administratora Portalu. Portal prowadzony w języku polskim dostarcza treści
związane z odmianą wyrazów przez przypadki. Treści komponowane są przez Administratora Portalu na
podstawie ogólnie dostępnych źródeł językowych. Lista źródeł językowych udostępniona jest na stronie
serwisu, w zakładce „źródła“. Działalność portalu jest hobbystyczna i ma na celu poszerzenie wiedzy na
temat prawidłowego korzystania z internetowych zasobów języka polskiego, zwanych dalej słownikami,
przy użyciu sieci internetowej.

Warunki korzystania z portalu
Portal deklinacja.pl przeznaczony jest dla wszystkich Użytkowników Internetu. Dostęp i korzystanie z
portalu są bezpłatne.

Ze względu na konieczność zachowania poprawnego wyświetlnia portalu w przeglądarkach internetowych
zabranione jest:

a) korzystanie z portalu deklinacja.pl przy użyciu skryptów, które w sposób automatyczny generują
nadmierny i zbędny poziom ruchu na serwerze źródłowym.
b) korzystanie z portalu deklinacja.pl za pomocą przeglądarek internetowych, w których wyłączona jest
obsługa Java Script
c) korzystanie z portalu deklinacja.pl za pomocą przeglądarek lub innych programów, wtyczek, skryptów,
które blokują wyświetlane treści serwisu.

Skróty zamieszczane w portalu są wyjaśniane każdorazowo pod treścią. Natomiast skróty [gry -], [gry+]
są wyjaśnione w regulaminie.
a) skrót: [gry - ] - niedopuszczalne w grach
b) skrót: [gry+] - dopuszczalne w grach

Użytkownik Portalu może zgłaszać Administratorowi Portalu brakujące treści.  Administrator Portalu
zobowiązuje się zamieścić zgłoszone, uzupełnione treści w portalu deklinacja.pl pod warunkiem
odnalezienia ich w zasobach językowych źródeł, tak szybko jak będzie to możliwe.

Treści zamieszczane w portalu przez Administratora Portalu są codziennie modyfikowane w celu
poszerzenia zasobów bazy danych, a także poprawienia jej jakości. Administrator Portalu zastrzega sobie
prawo do: zmiany treści, poprawek, usunięcia treści, niezbędnych modyfikacji technicznych, a także
całkowitego zawieszenia wyświetlania portalu bez uprzedniego informowania Użytkowników Portalu.

Administrator Portalu dokłada wszelkich starań aby zamieszczane treści były poprawne i zgodne z
obowiązującymi zasadami, jednak mogą zdarzyć się nieprawidłowości w zapisie treści, za które
Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności karnej. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do
ostatecznej weryfikacji prawidłowości treści w oparciu o źródła językowe. W tym celu Adminstrator Portalu
udostępnia listę źródeł językowych, którą można znaleźć w zakładce „źródła“. Link „źródła“ znajduje się na
stronie głównej, w łatwo dostępnym i wiodcznym miejscu, w prawym górnym rogu. Administrator Portalu
zwraca się z uprzejmą prośbą do Użytkowników Portalu o niezwłoczne poinformowanie drogą mailową o
zaistniałych nieprawidłowościach w zapisie treści. Adres e-mail do Administratora Portalu:
admin@deklinacja.pl

Prawa autorskie
Pprojekt graficzny portalu deklinacja.pl, układ strony, logo i wszystkie elementy graficzne są własnością
portalu deklinacja.pl i objęte są autorskimi prawami majątkowymi na czas nieokreślony.

Treści zamieszczone w serwisie komponowane są na podstawie ogólnie dostępnych źródeł językowych.
Lista żródeł, autorzy i wydawnictwa, tytuły publikacji, nazwy portali internetowych przedstawione są w
serwisie w zakładce „źródła“. W przypadku niewłaściwego określenia autora, wydawnictwa czy publikacji,
Administrator Portalu zobowiązuje się do wprowadzenia korekty na wniosek wyżej wymienionych.
Administrator Portalu zobowiązuje się uzupełnić listę źródeł językowych na wniosek nowych autorów 
wydawnictw, portali internetowych.

Treści językowe zamieszczone w serwisie deklinacja.pl mogą być kopiowane, publikowane i
wykorzystywane na zasadzie „open source“.

Polityka prywatności
Administrator Portalu dba o prywatność Uzytkowników Portalu deklinacja.pl w związku z tym nie
przekazuje informacji o użytkownikach osobom trzecim. Usługodawcy zewnętrzni: Google Analitycs
dokonują analizy ruchu w portalu deklinacja.pl wyłącznie w celach statystycznych i technicznych, które
mają służyć polepszeniu funkcjonowania portalu. Administrator Portalu nie zachowuje adresów e-mail.
Portal może umieszczać w przeglądarce Użytkownika Portalu pliki cookies (ciasteczka), które umożliwiają
identyfikację użytkownika. Pliki cookies pomagają przeglądarce zapamiętywać przydatne ustawienia, takie
jak np.: historia przeglądania serwisu, w efekcie końcowym pomagają one Administratorowi Portalu
właściwe dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb Użytkownika Portalu podczas następnych
wizyt. Usługodawcy zewnętrzni dostarczający do serwsu reklamy, używają plików cookies w celu
właściwego, zindywidualizowanego wyświetlania reklam, np.: tematycznego dopasowania reklam do
zainteresowań Użytkownika Portalu na podstawie wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Jeśli
Użytkownik Portalu nie wyraża zgody na używanie plików cookies przez portal, może wyłączyć obsługę
plików cookies w swojej przeglądarce lub opuścić portal deklinacja.pl 

Postanowienia końcowe
Administrator Portalu deklinacja.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiana może
nastąpić w dowolnym czasie i może dotyczyć części lub całości zapisu. Termin obowiązywania nowego
regulaminu zaczyna się w chwili jego publikacji na portalu pod adresem http://deklinacja.pl/regulamin.
Administrator nie musi powiadamiać Użytkowników Portalu o jego zmianie. 

Użytkownik Portalu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem portalu deklinacja.pl i rozumie wszystkie
jego zapisy. W związku z tym Użytkownik Portalu oświadcza, że akceptuje wszystkie zapisy zawarte w
regulaminie, w całości. W przypadku niezrozumienia postanowień regulaminu, lub braku akceptacji,
Adminstrator Portalu zaleca nie korzystanie z portalu deklinacja.pl


 
Reklama
Regulamin    /    Polityka prywatności
 
 
Strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © koniugacja.pl. All rights reserved.